PT Sicherungseinsätze für Traktionen

Technischer Support weekdays: 9:00 - 15:00 (CET)
+ 420 465 672 222 / technicka.podpora.cz@oez_com
Parameter
Zertifizierungsmarken
Bemessungsspannung AC AC 1500 V
Bemessungsspannung DC DC 1000 V
Bemessungsstrom 1 ÷ 50 A
Größe 22 x 127
Charakteristik gR/gS, gR, aR
Bemessungs-Ausschaltvermögen / DC 1 000 V 50 kA
Bemessungs-Ausschaltvermögen / 1AC 500 V 30 kA